Дирекция „Социално подпомагане“ – „Възраждане“ – офис „Красна поляна“

Адрес: бул. „Възкресение“ 1А; Приемно време: 9.30 – 17.00 ч.
Телефони: 828 44 72; 828 36 35; 828 34 28; 828 47 73
Горещ телефон на АСП: 935 05 50 (9.00 – 12.30 ч. и 13.00 – 17.30 ч.)