НАП офис Красна поляна

Адрес: бул. „Възкресение” 1А
Код: 1330
Телефон: 02/ 8129107; 02/ 8129126
Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красна поляна