Приемно време – СО р-н „Красна поляна”

Ръководство и администрация  харта Приемен ден и час:meeting
Телефон :телефон
E-mail: email
Кмет на район Всяка 2-ра и 4та сряда от месеца от 1000 до 1200
02 9201777
02 9217210
 kmet@krasnapoliana.com
Заместник кмет на район Всеки 3-ти четвъртък от месеца от 1000 до 1200 02 9217235  zamkmet@krasnapoliana.com
Секретар на район Вторник от 1400 до 1600 02 9217218  sekretar@krasnapoliana.com
Главен архитект Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217233  arhitekt@krasnapoliana.com
Главен инженер Вторник от 1400 до1600 02 9217213  injener@krasnapoliana.com
Главен счетоводител Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217222  schetovoditel@krasnapoliana.com
Административно информационно обслужване и ГРАО Всеки работен ден от 0830 до 1700 02 9217256,
02 9217237
  grao@krasnapoliana.com
Устройство на територията кадастър и регулация в строителството Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217258,
02 9217259
 ut@krasnapoliana.com
Управление на общинската собственост и жилищен фонд Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217248,
02 9217245
 imoti@krasnapoliana.com
Регулиране и контрол на търговската дейност Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217241  turgovia@krasnapoliana.com
Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217213,
02 9217214,
02 9217242
 iibe@krasnapoliana.com
Контрол по строителството Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217224  ks@krasnapoliana.com
Нормативно-правно обслужване Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217226
02 9217225
 pravo@krasnapoliana.com
Образование, социални дейности, култура и спорт Вторник и четвъртък от 1400 до 1600 02 9217231,
02 9217251,
02 9217252
 prosveta@krasnapoliana.com