Правно-нормативно обслужване

Наименование на административната услуга Необходими документи срок/дни цена/лв. ИЗТЕГЛИ
Издаване на удостоверения за настойник и попечител – Заявление по образец  

 

30 дни

 

свали

свали

свали

свали

– Декларация за съгласие за участие в настойническия съвет – по образец 1
– Декларация, че лицето отговаря на изискванията за настойник (по образец 2) или попечител (по образец 3)
– Свидетелство за съдимост
– Други документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойнически съвет или попечител
– Копие от лична карта за лицата участващи в настойническия съвет или попечителите
Решение по Кодекс международно частно право – Заявление свободен текст 30 дни 100.00 лв. свали

свали

 

– Легализация на чуждестранния документ снабден с апостил
– Копие на български личен документ
– Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМПЧ – по образец, нотариално заверена

<–  НАЗАД